Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 08:08

(poništenje aukcije) Nabavka usluga prijevoza učenika Osnovne škole Žepče u Žepču u nastavnoj 2022./2023. godini, lot 11

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.08.2023.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

414-1-2-2-4-12/23ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA ŽEPČE
IDB/JIB 4218090710001
Kontakt osoba Janja Antolović
Adresa Stjepana Radića bb
Poštanski broj 72230 Žepče (hp mo)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 881-724
Faks (032) 881-724
Elektronička pošta janjaantolovic@windowslive.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

11


II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču u nastavnoj 2022./2023. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Žepče" u Žepču u nastavnoj 2022./2023. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Gornja Golubinja - Brezovo Polje- Žepče

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

Nastavna 2022./2023. godina

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Nastavna 2022./2023. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Žepče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuditelji , nakon e-aukcije, i uložrnih žalbi, odustali su od potpisivanja Ugovora, za prijevoz za lot 11.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.08.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: