Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 14:45

(pregovarački postupak) Održavanje softvera za automatizaciju parking službe

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

613-4-2-85-20-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD ORAŠJE
IDB/JIB 4254051610004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mandalena Lukač
Adresa Treća ulica br. 45
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-322
Faks (031) 712-011
Elektronička pošta ruza.nedic@orasje.ba
Internet adresa www.orasje.ba

I 2. Adresa za primanje zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 4.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Orašje

I 4.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 5. Zajednička nabava

Ne

I 6. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje softvera za automatizaciju parking službe

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje softvera za automatizaciju parking službe

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet48920000-3 Programski paket za automatizaciju uredskog poslovanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina je navedena u obrascu za cijenu ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upravna zgrada Grada Orašja i poslovne prostorije ponuditelja

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Rezervirani ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ugovor se može dodijeliti samo određenom dobavljaču

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

IV 5.b. Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje

18.08.2023. 09:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: