Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 09:51

(poništenje) Nabavka usluga održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje

Izvor: Akta.ba, 01.08.2023.

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

Dj.br: 10-4-31-4531-8/23

Mostar, 1. 8. 2023. godine.

 

Na temelju članka 69. st.2. a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 363. sjednici dana 1. 8. 2023. donijela je

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave

 

1.Poništava se Otvoreni postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje iz razloga što nijedna ponuda nije zaprimljena u određenom krajnjem poruku.

 

2.Ova odluka objavit će se na internet/web stranici, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje:

 

Nakon raspisanog Otvorenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje nije zaprimljena nijedna ponuda.

Postupajući po preporuci povjerenstva utvrđeno je da su se stekli uvjeti za poništenje postupka nabave usluge održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje, sukladno članku 69. st. 2, točka a) tj. iz razloga što nijedna ponuda nije dostavljena u odredenom krajnjem roku.

Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Protiv ove odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja sukladno čl. 101. st. 1 t. d) Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se ulaže u pisanoj formi Ugovornom tijelu na način propisan čl. 99. Zakona o javnim nabavama.

 

Direktor: Mate Rupčić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: