Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 13:26

(aukcija) Nabavka usluga nadogradnje i održavanja informacijskog sustava za potrebe ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

1101-1-2-76-3-83/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ivan Klišanin
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

sukladno tenderskoj

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadogradnja i održavanje informacijskog sustava za potrebe ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadogradnja informacijskog sustava modulima: skladišno poslovanje, inventura osnovnih sredstava, POS blagajna, HRM
(Upravljanje ljudskim resursima)
- Održavanje informacijskog sustava Hector i modula plana i analize

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi
Dodatni predmet(i) 48810000-9 Informacijski sustavi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

sukladno TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

07.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o Kupres Splitska bb. 80320 Kupres
Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Nadogradnja informacijskog sustava modulima: skladišno poslovanje, inventura osnovnih sredstava, POS blagajna,
HRM (Upravljanje ljudskim resursima)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nadogradnja informacijskog sustava modulima: skladišno poslovanje, inventura osnovnih sredstava, POS blagajna, HRM
(Upravljanje ljudskim resursima)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48810000-9 Informacijski sustavi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukladno TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES i njene organizacijske jedinice.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Održavanje informacijskog sustava Hector i modula plana i analize

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje informacijskog sustava Hector i modula plana i analize

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48810000-9 Informacijski sustavi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukladno TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES i njenih organizacijskih jedinica.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 12:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: