Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 16:18

(izmjena aukcije) Nabavka usluga održavanja i servisiranja videokonferencijskog sistema i obnavljanja licenci za BigIP sigurnosne uređaje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.08.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-7-2-131-8-80/23Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 172-7-2-131-3-76/23
Datum objave obavještenja 11.08.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba Asmir Salihagić
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta vstvbih@pravosudje.ba
Internet adresa vstv.pravosudje.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
24.08.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71000
Sarajevo
Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (III 1.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Održavanje i servisiranje videokonferencijskog sistema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Visoko sudskog i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine vrši nabavku održavanja komponenti Cisco videokonferencijskog
sistema.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312310-1 Održavanje opreme za mrežu podataka

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8760,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:30


X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za LOT 1 je sastavni dio konkurentskog zahtjeva.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Obnavljanje licenci za BigIP sigurnosne uređaje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH) provodi postupak nabavke usluga obnove
postojećih BigIP F5 licenci koje glase na VSTV BiH.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312310-1 Održavanje opreme za mrežu podataka

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6648,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Licence trebaju biti isporučene najkasnije do 27.09.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište VSTV-a BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 11:30


X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za LOT 2 je sastavni dio konkurentskog zahtjeva.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: