Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 09:03

(poništenje) Nabavka usluga izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije platoa ispred Gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu

Izvor: Akta.ba, 10.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRlNJSkl KANTON

GRAD GORAŽDE

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-04-3-2553/23 Goražde, 10.08.2023.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1.. 3. i 6.. člana 64 stav 1. tačka b) Zakona ojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br.39/14, 59/22) u postupku javne nabavke - direktni sporazum Gradonačelnik Grada Goražda donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke usluga izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije platoa ispred Gradske dvorane „Mirsad Hurić" u Goraždu

 

Član 1.

 

Poništava se postupak nabavke usluga izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije platoa ispred Gradske dvorane „Mirsad Hurić Goraždu iz razloga što u roku koji je predviden za dostavljanje ponuda ponuđač kome je upućen zahtjev za dostavljanje ponude nije dostavio ponudu za pružanje predmetnih usluga.

 

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Gradske uprave Goražde www.gorazde.ba.

 

Obrazloženje

 

Grad Goražde je pokrenuo postupak javne nabavke usluga izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije platoa ispred Gradske dvorane ..Mirsad Hurić" u Goraždu metodom direktnog sporazuma. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 4.000,00 KM bez uključenog PDV-a.

 

Pismeni zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je pisanim putem ponuđaču „Aring" d.o.o. Goražde.

 

U ostavljenom roku za dostavljenje ponuda, ponuđač nije dostavio ponudu za pružanje navedenih usluga, pa je odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: