Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 10:04

(MK) Nabavka usluga popravke i rezervnih dijelova za hidrauliku i pneumatiku, metalostrugarske radove, farbanje limova, tahografe, vulkanizerske usluge, elektroniku i Bosch pumpe

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu

2023/S 160-508175

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Public maintenance company and protection of highways and regional roads - Skopje
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No.14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Repair and spare parts for hydraulics and pneumatics, metal turning works, sheet metal painting services, tachographs, vulcanization services, electronics and Bosch pumps

 

Referentni broj: 14666/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Repair and spare parts for hydraulics and pneumatics, metal turning works, sheet metal painting services, tachographs, vulcanization services, electronics and Bosch pumps

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Services and spare parts for hydraulics and pneumatics

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Services and spare parts for hydraulics and pneumatics

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Services and spare parts for metalworking works

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Services and spare parts for metalworking works

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Services and spare parts for tinsmith and painting services

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Services and spare parts for tinsmith and painting services

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Services and spare parts for tachographs

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Services and spare parts for tachographs

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Vulcanizing services

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Vulcanizing services

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Services and spare parts for electronics

 

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Services and spare parts for electronics

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

High Pressure Fuel Pump (Bosch Pumps) Services and Spare Parts

 

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

High Pressure Fuel Pump (Bosch Pumps) Services and Spare Parts

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

- Who has been given a supporting ban on participation in procedures for public announcement, the award ofpublic supply contracts and public private partnership;

- Who has a minor penalty imposed temporary or permanent prohibition of certain activities;

- Who is in the process of bankruptcy or liquidation proceedings;

- Who has been given sanction - prohibition of professional activity or duty, and temporary prohibition forperforming certain activities and

- Who gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority.In order to prove his personal situation, the economic operator shall submit the following documents:

- Statement of the economic operator that in the last 5 years he was pronounced verdict for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

- Confirmation that there is no bankruptcy proceedings by the competent authority;

- Confirmation that there is no procedure for liquidation by a competent authority;

- Certificate for paid taxes and other public duties by the competent authority in the country where the economicoperator is established;

- A certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor

penalty ban on participation in procedures for public announcement, the award of public supply contracts and public-private partnership,

- A certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor penalty temporary or permanent prohibition of certain activities and

- Confirmation that the final sentence has been imposed sanction - prohibition of professional activity or duty,and temporary prohibition for performing certain activities.

- Document for registered professional activity- DRA form issued by the Central Register of RM

For the purpose of proving the suitability to perform a professional activity, the economic operator will have to submit a relevant document for registered activity as a proof that the operator is registered as a natural person

7 / 8 or a legal entity to carry out the activity related to the public procurement contract or evidence that it is affiliated in an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where the operator

The economic operator that competes or participates for PART 4-services and spare parts for tachographs should have:

-Decision from the Ministry of Transport and Communications, Authorization to perform works on installation, inspection, control and repair of analog tachographs

- Decision from the Ministry of Transport and Communications, Authorization to perform works on installation, inspection, control and repair of digital tachographs

- Certificate of Accreditation MKS EN ISO / IEC 17020: 2012, Type C for inspection (control) of analog and digital tachographs

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

/

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

/

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

- The term established in the written order for service begins to run from the day of the written request. The holder of the procurement is obliged to start performing the service - subject of the framework agreement for PP from the day of the written request by the Contracting Authority, and after the receipt of written request and to complete their implementation within a period not exceeding 7 (seven) to 10 (ten) days after receiving the written order by the Contracting Authority

-Payment for the services performed, which will be subject to the framework agreement for public procurement, will be made within 60 days after the delivery of financial documentation (invoice) to the Archive of the Public Enterprise.

-The contracting authority will request from the bidder whose bid is selected as the most favorable to provide a guarantee for quality and timely execution of the contract in the form of a bank guarantee in the amount of 5 % of the value of the public procurement contract.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Electronic auction will be in the second stage of the procedure, after evaluation

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/08/2023
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

https://www.e-nabavki.gov.mk and at the following location:

PC For maintenance and protection of magistral and regional roads Skopje str Dame Gruev 14 Skopje -3 th floor

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Any person authorized by the economic operator

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Detailed in tender documentation

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State appeals commission
Poštanska adresa: st. Ilindenska 63A
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@dkzjn.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Any economic operator that has a legal interest to win the public procurement contract and that suffered or could have suffered damages related to potential breach of the provisions of the Law on Public Procurement,may seek legal protection against the decisions, actions, or failure to undertake actions on the part of the contracting authority in a procedure for awarding a public procurement contract.The complaint shall be submitted within ten days.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: