Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 12:30

(aukcija) Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1002-1-2-206-3-280/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Larisa Skrobo, Dragan Radić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

367159,34

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf
Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 10 G.J
„Pogorelica Garež“, Šumarija Fojnica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 10 G.J
„Pogorelica Garež“, Šumarija Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51454,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 133 G.J
„Busovača dio“, Šumarija Fojnica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 133 G.J
„Busovača dio“, Šumarija Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40108,22

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 135 G.J
„Busovača dio“, Šumarija Fojnica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 135 G.J
„Busovača dio“, Šumarija Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22235,72

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 118 G.J
„Busovača“, Šumarija Fojnica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 118 G.J
„Busovača“, Šumarija Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

74890,03

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 8 G.J
„Pogorelica Garež“, Šumarija Fojnica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 8 G.J
„Pogorelica Garež“, Šumarija Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40234,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 22 G.J
„Kruščica“, Šumarija Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 22 G.J
„Kruščica“, Šumarija Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

101729,22

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 83 G.J
„Kruščica“, Šumarija Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u odjelu 83 G.J
„Kruščica“, Šumarija Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36507,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.09.2023. 08:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: