Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 12:32

(aukcija) Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelima: 85 PJ Foča-Toholji, 49, 83/1 PJ Slatina, 103 PJ Kolunska Rijeka, 46, 47/1, 47/2, PJ Jošanica, 55, 58 PJ Meštrevac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2876-1-2-4-3-5/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''MAGLIĆ'' FOČA
IDB/JIB 4400632340039
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vuković Milan
Adresa Kralja Petra I 14
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 210-924
Faks (058) 210-030
Elektronska pošta maglic@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga na iskorištavanju šuma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Kralja Petra 14, 73300 Foča
Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 85 PJ"Foča-Toholji"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31134,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 49 PJ"Slatina"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45652,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG "Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 103 PJ"Kolunska Rijeka"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23397,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 83/1 PJ"Slatina"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32750,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 46 PJ"Meštrevac"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53760,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 47/1 PJ"Meštrevac"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53511,79

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 47/2 PJ"Meštrevac"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120199,05

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 55 PJ"Jošanica"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1043,98

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9. Nabavka usluga na sječi, izradi i izvozu šds i popravki vlaka u odjelu 58 PJ"Jošanica"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1634,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Maglić" Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: