Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 13:26

(aukcija) Nabavka usluga u šumarstvu za potrebe ŠG Jahorina Pale

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3045-1-2-13-3-19/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''JAHORINA'' PALE
IDB/JIB 4400632340012
Kontakt osoba/Služba za kontakt Svetislav Ikanović
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga u šumarstvu za potrebe ŠG"Jahorina"Pale

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe,izrade,transporta ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravke traktorskih puteva u odjelima: 8/1,
8/2, PJ “Romanija Mokro“, 24 PJ “Jahorina“, 166,197 PJ “Gornja Prača“,100 PJ“Srednja Prača- redovna sječa;45,61 PJ
„Jahorina“ slučajni užitak, na području ŠG “Jahorina“ Pale

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠG"Jahorina"Pale, Srpskih Ratnika 45, 71420 Pale
Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Svetislav Ikanović
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 8/1 PJ
Romanija Mokro- redovna sječa- lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 8/1 PJ
Romanija Mokro- redovna sječa- lot 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27599,58

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 8/2 PJ
Romanija Mokro- redovna sječa- lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 8/2 PJ
Romanija Mokro- redovna sječa- lot 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25473,29

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 24 PJ
Jahorina- redovna sječa- lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 24 PJ
Jahorina- redovna sječa- lot 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22696,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 166 PJ Gornja
Prača- redovna sječa- lot 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 166 PJ Gornja
Prača- redovna sječa- lot 4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44430,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 197 PJ Gornja
Prača- redovna sječa- lot 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 197 PJ Gornja
Prača- redovna sječa- lot 5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20105,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 100 PJ
Srednja Prača- redovna sječa- lot 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP i popravka traktorskih puteva u odjelu 100 PJ
Srednja Prača- redovna sječa- lot 6

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35022,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP u odjelu 45 PJ Jahorina- slučajni užitak- lot 7

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP u odjelu 45 PJ Jahorina- slučajni užitak- lot 7

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4035,63

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP u odjelu 61 PJ Jahorina- slučajni užitak- lot 8

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada i transport ŠDS od panja do stovarišta na ŠKP u odjelu 61 PJ Jahorina- slučajni užitak- lot 8

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4661,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Jahorina"Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 09:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: