Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 14:35

(aukcija) Nabavka usluga sječe i izrade š.d.s., te transport š.d.s. od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu, izgradnja traktorskih puteva (vlaka) i iznos š.d.s. na području ŠG Ribnik, Ribnik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2987-1-2-28-3-28/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''RIBNIK'' RIBNIK
IDB/JIB 4400632340276
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dušan Čekić
Adresa Rade Jovanića 11
Poštanski broj 79288 Gornji Ribnik (sp bl)
Opština/Grad Ribnik
Telefon (050) 431-012
Faks (050) 431-016
Elektronska pošta ribnik@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade š.d.s., te transport š.d.s. od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu, izgradnja
traktorskih puteva (vlaka) i iznos š.d.s. na području ŠG ,,Ribnik", Ribnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Rade Jovanića br. 11, 79 288 Gornji Ribnik
Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade š.d.s., te transport š.d.s. od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 19 PJ
,,Bobija-Ribnik";
Usluge sječe i izrade š.d.s., te transport š.d.s. od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu u odjelu 12 PJ
,,Šiša-Palež";

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

343218,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe i izrade š.d.s., te transport š.d.s. od panja do stovarišta na šumskom kamionskom putu, te usluge
izgradnje traktorskih puteva (vlaka) u odjelu 36 PJ ,,Dimitor".

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37729,24

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iznosa š.d.s. samaricom na šumskom kamionskom putu u odjelu 88 PJ ,,Vranovina - Osoje"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

760,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iznosa š.d.s. samaricom na šumskom kamionskom putu u odjelu 43 PJ ,,Bobija - Ribnik"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2610,24

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iznosa š.d.s. samaricom na šumskom kamionskom putu u odjelu 34 PJ ,,Šiša - Palež"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1035,96

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6: Usluge u šumarstvu za potrebe ŠG,,Ribnik" Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iznosa š.d.s. samaricom na šumskom kamionskom putu u odjelu 65 PJ ,,Šiša - Palež"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG ,,Ribnik", Ribnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.09.2023. 09:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: