Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 15:17

(aukcija) Nabavka usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

1101-7-2-79-3-98/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ines Ivković
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

-

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres Splitska bb Kupres 80320
Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:40


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila u šumariji Glamoč

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Na period od 12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je područje Općine Glamoč

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:40ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila u šumariji Livno

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Na period od 12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je područje Općine Livno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:40ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila u šumariji Bosansko Grahovo i rasadnik Pržine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga pranja i vulkaniziranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Na period od 12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je područje Općine Livno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:40
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: