Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 08:35

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga dizalice za potrebe sanacija građevinskih konstrukcija oštećenih usljed elementarne nepogode

Izvor: Akta.ba, 08.08.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14 i 59/22), i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22),  Načelnik opštine  Šamac d o n o s i :

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke usluge Iznajmljivanje dizalice za potrebe sanacija građevinskih konstrukcija oštećenih usljed elementarne nepogode“ 

 

Član 1. Pokreće se postupak javne nabavke usluge „ Iznajmljivanje dizalice za potrebe sanacija građevinskih konstrukcija oštećenih usljed elementarne nepogode“ putem direktnog sporazuma. 

Član 2. Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 3.418,80 КM bez PDV-a, odnosno do 4.000,00 КM sa uračunatim PDV-om i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2023. godinu u okviru pozicije broj:160Odjeljenje za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove, na kontu br: 511200- Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata (elementarna nepogoda). 

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“. 

Broj: 01-022-368/2023   

Datum: 08.08.2023. god.                                                                                                                                                                      

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: