Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 13:37

Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

967-9-2-2-22-216/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Aida Alijagić
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Zdravstvene, društvene i povezane usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85147000-1 Zdravstvene usluge u preduzećima

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Usluge će se vršiti u RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj (pogon Haljinići, pogon Separacija i PK „Vrtlište“), kao i u prostorijama
zdravstvene ustanove

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

11.09.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

11.09.2023. 10:00

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. -Kakanj, Ul. Alije Izetbegovića 17, 72240 Kakanj
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: