Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 14:21

(aukcija) Nabavka usluga organizovanja zimske službe na području Grada Bijeljina u sezoni 2023/2024

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1293-1-2-152-3-208/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bogdan Tadić
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Organizovanje zimske službe na području Grada Bijeljina u sezoni 2023/2024, šifra: SKP-17(2 lota)/23

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Organizovanje zimske službe na području Grada Bijeljina u sezoni 2023/2024, šifra: SKP-17(2 lota)/23

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.09.2023. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gradska uprava Grada Bijeljina
Datum i vrijeme 19.09.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Organizovanje zimske službe u sezoni 2023/2024-rad kompletne mehanizacije na čišćenju i posipanju svih
ulica u Bijeljini i Janji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Organizovanje zimske službe u sezoni 2023/2024-rad kompletne mehanizacije na čišćenju i posipanju svih
ulica u Bijeljini i Janji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76923,07

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 01.11.2023. godine do 01.04.2024. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.09.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.09.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Organizovanje zimske službe u sezoni 2023/2024-rad kompletne mehanizacije na čišćenju i posipanju
lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Organizovanje zimske službe u sezoni 2023/2024-rad kompletne mehanizacije na čišćenju i posipanju
lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Bijeljina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

89743,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 01.11.2023. godine do 01.04.2024. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.09.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.09.2023. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: