Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2023. 14:23

(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisa opreme na blok stanicama u cilju stavljanja u funkciju gasovoda Zenica-Travnik i servisiranje postojećih magistralnih gasovda, lotovi: 3, 4, 5

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

876-1-2-87-4-57/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200197860000
Kontakt osoba Merisa Šušić Omanović
Adresa Obala Kulina bana 8/3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 724-220
Faks (033) 661-621
Elektronska pošta direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa www.bh-gas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,4,5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servis opreme na blok stanicama u cilju stavljanja u funkciju gasovoda Zenica-Travnik i servisiranje postojećih magistralnih
gasovda prema LOT-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servis opreme na blok stanicama u cilju stavljanja u funkciju gasovoda Zenica-Travnik i servisiranje postojećih magistralnih
gasovda prema LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Servis elektro instalacija jake struje, stanica katodne zaštite, klime, ventilacije, nabavka i ugradnja rasvjete na blok stanicama
u cilju stavljanja u funkciju gasovda Zenica-Travnik i servisiranje opreme na postojećim magistralnim gasovodima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.09.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Servis opreme slabe struje na blok stanicama u cilju stavljanja u funkciju gasovoda Zenica -Travnik i servisiranje opreme na
postojećim magistralnim gasovodima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.09.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Sanacija poda kontejnera za nadzor, izrada loga firme i natpisne ploče. Servis postojećih i nabavka nedostajućih
kućišta za PP aparate S-9

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.09.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: