Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2023. 15:36

(izmjena) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za objekte cestovne infrastrukture, za objekte za koje se izdaju vodna akta, za javne objekte i javnu rasvjetu, za sanaciju klizišta, odrona i stabilizaciju terena, za javne objekte visokogradnje i infrastrukturne objekte, za uklanjanje građevine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

870-1-2-103-8-116/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 870-1-2-103-3-106/23
Datum objave obavještenja 14.09.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Seid Burić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta gradonacelnik@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
02.10.2023.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII).ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Izrada projektne dokumentacije za objekte cestovne infrastrukture

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je za: LOT 1 – Izrada projektne dokumentacije za objekte cestovne infrastrukture detaljno prema
specifikaciji usluga koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

/


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Izrada projektne dokumentacije za objekte za koje se izdaju vodna akta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je zaLOT 2 – Izrada projektne dokumentacije za objekte za koje se izdaju vodna akta detaljno prema
specifikaciji usluga koje se nalaze u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske Uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

/


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Izrada projektne dokumentacije za javne objekte i javnu rasvjetu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je za LOT 3 – Izrada projektne dokumentacije za javne objekte i javnu rasvjetu detaljno prema
specifikaciji usluga koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

/


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta, odrona i stabilizaciju terena

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je za LOT 4 – Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta, odrona i stabilizaciju terena
detaljno prema specifikaciji usluga koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

83000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

/


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – Izrada revizije investiciono-tehničke dokumentacije za javne objekte visokogradnje i infrastrukturne objekte

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je za LOT 5 – Izrada revizije investiciono-tehničke dokumentacije za javne objekte visokogradnje i
infrastrukturne objekte detaljno prema specifikaciji usluga koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12A

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

/


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – Izrada izvedbenog projekta za uklanjanje građevine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je za LOT 6 – Izrada izvedbenog projekta za uklanjanje građevine detaljno prema specifikaciji usluga
koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno prema Specifikaciji usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2870,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Gradske uprave Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2023. 12:15


X Dodatne informacije

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: