Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 13:31

(poništenje) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije - glavni projekat: sanacija mosta (M1.8-001-62) preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/HR (Županja) – Lončari, km 0+000

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

260-1-2-163-4-319/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Neven Pavlinović, dipl.ing.građ.
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga: Izrada projektne dokumentacije - glavni projekat: Sanacija mosta (M1.8-001-62) preko rijeke Save u Orašju,
dionica: Granica BiH/HR (Županja) – Lončari, km 0+000

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga: Izrada projektne dokumentacije - glavni projekat:
Sanacija mosta (M1.8-001-62) preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/HR (Županja) – Lončari, km 0+000.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322300-4 Usluge projektiranja mosta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Obim usluga dat je u projektnom zadatku koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija Orašje, dionica: Granica BiH/RH (Županja) - Lončari.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok pružanja usluga je prema dinamici koja je detaljnije utvrđena projektnim zadatkom koji je sastavni dio ove tenderske
dokumentacije.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.09.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95000,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95000,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: