Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.10.2023. 09:09

Nabavka usluga obuke službenika u pogledu naprednih vještina komunikacije sa poreskim obveznicima

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

221-9-2-3-22-100/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Goran Zlatković
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-367
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta milovan.jovic@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga obuke službenika u pogledu naprednih vještina komunikacije sa poreskim obveznicima

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet80511000-9 Usluge obuke kadrova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Definisano u TD.

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

13.10.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

13.10.2023. 10:30

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Definisano u Javnom pozivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: