Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.10.2023. 12:57

Nabavka usluga edukacije djelatnika OJ PEE: Monitoring i dijagnostika hidroagregata vibrodijagnostikom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2023.
OBAVIJEST O NABAVI USLUGE IZ ANEKSA II

799-9-2-2-22-451/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Amila Kraljević
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Edukacija djelatnika OJ PEE: Monitoring i dijagnostika hidroagregata vibrodijagnostikom

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80000000-4 Usluge obrazovanja i osposobljavanja

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

prostorije pružatelja usluga

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

25.10.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

25.10.2023. 12:00

VIII 1.b. Adresa i mjesto

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV 6A, 88000 Mostar u prostorijama Ugovornog tijela -
Protokol

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: