Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.10.2023. 08:13

Nabavka usluga čišćenja Duerr Saugera V 1200

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.10.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA CIJENE/PONUDE

29342-8-2-37-17-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU-STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM
KLINIČKIM CENTROM
IDB/JIB 4200494560058
Kontakt osoba Amina Karić-Hadžiahmetović
Adresa ul. Bolnička br. 4-a.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-249
Faks
Elektronska pošta dentalschool@sf.unsa.ba
Internet adresa

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET NABAVKE
II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta nabavke

Čišćenje Duerr Saugera V 1200

II 4.b. Kratak opis predmeta nabavke

Čišćenje Duerr Saugera V 1200

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a u KM

1600,00

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

IV 6. Rok za prijem informativnih ponuda

Datum i vrijeme 9.10.2023. 12:00:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: