Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.10.2023. 15:28

(aukcija) Nabavka usluga zimskog održavanja puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024. godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

992-1-2-78-3-36/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOTOR - VAROŠ
IDB/JIB 4401128550002
Kontakt osoba/Služba za kontakt BRANKICA RADULOVIĆ
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-230
Faks (051) 783-602
Elektronska pošta opstinakv@gmail.com
Internet adresa www.opstinakotorvaros.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

236445,30

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Kotor Varoš, Cara Dušana bb, Kotor Varpoš, Sala za sastanke 2.
sprat
Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Kotor Varoš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
107 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40390,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Vagani i MZ-a
Zabrđe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Vagani i MZ-a
Zabrđe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
122 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41615,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Vrbanjci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Vrbanjci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
82 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23621,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Vrbanjci

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Obodnik i MZ-a
Grabovica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Obodnik i MZ-a
Grabovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
62 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18991,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Obodnik i MZ-a Grabovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Maslovare i MZ-a
Donje Liplje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Maslovare i MZ-a
Donje Liplje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
157 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53307,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Maslovare i MZ-a Donje Liplje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Šiprage

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
64 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26341,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Šiprage

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Kruševo Brdo i MZ-
a Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, MZ-a Kruševo Brdo i MZ-
a Šiprage

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
70 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28609,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, održavanje puta:
Đukarići- Miljanovića ograde

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2023/2024 godine, održavanje puta:
Đukarići- Miljanovića ograde

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3570,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Grabovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.11.2023. 09:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: