Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.10.2023. 08:34

Nabavka usluga osiguranja imovine (objekta) Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik na jednu godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA CIJENE/PONUDE

1415-8-2-113-17-56/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Samira Aladžuz
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET NABAVKE


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta nabavke

Usluga osiguranja imovine (objekta) Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik na jednu godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta nabavke

Usluga osiguranja imovine (objekta) Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik na jednu godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a u KM

350,00

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

IV 6. Rok za prijem informativnih ponuda

Datum i vrijeme 24.10.2023. 12:00:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa članom 90. stav (5) Zakona o javnim nabavkama, direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili
druge odgovarajuće dokumentacije, odnosno u konkretnom slučaju zaključenjem ugovora na 1 (jednu) godinu, shodno
uslovima iz ovog Poziva i u skladu s izabranom ponudom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: