Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.10.2023. 10:35

(HR) (izmjena) Nabavka usluga remonta radnih brodova

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.10.2023.

Hrvatska-Split: Usluge remonta brodova ili brodica

2023/S 205-645233

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Usluge

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 186-582020)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Plovput d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 14480721492
Poštanska adresa: Obala Lazareta 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Perković
E-pošta: plovput@plovput.hr
Telefon: +385 21390600
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.plovput.hr/

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Remonti radnih brodova

 

Referentni broj: 104/2023 V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50244000 Usluge remonta brodova ili brodica
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Remonti radnih brodova

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 186-582020

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/10/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 31/10/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/10/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 31/10/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: