Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 12:09

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Policijske stanice Usora

Izvor: Akta.ba, 10.05.2016.

POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

 

a) Naziv ugovornog organa:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

 

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila Policijske stanice Usora na području općine Usora u skladu sa niže navedenim:

a) 3 putnička motorna vozila,

b) 1 kombi vozilo,

Mogućnost besplatnog korištenja vanrednih tehničkih pregleda po potrebi.

 

c) Period za koji se zaključuje ugovor:

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

 

d) Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa:

/

              

e) Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

Najniža cijena – ponudom se smatra zvanični cjenovnik ponuđača koji dostavlja po ovom pozivu.

 

f) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Pravni subjekti registrovani za predmetne usluge.

 

g) Period važenja ponude:

Do 31.12.2016.g.

 

h) Način dostavljanja ponude:

Putem pošte, faxa i/ili elektronski, a ponudom se smatra zvanični cjenovnik ponuđača koji dostavlja po ovom pozivu.

   

i) Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Adresa: Trg BiH broj 6, Zenica; Fax: 032/406-218

 

j) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

Zaključit će se jedan ugovor na godinu dana od dana potpisivanja ukupne vrijednosti do 300,00 KM bez PDV-a. Pojedinačna vrijednost usluge je mala vrijednost, te ispostava računa za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, u skladu sa Pravilnikom o direktnom sporazumu

 

k) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

Do 18.05.2016.godine do 11,00 sati.

 

l) MUP ZE-DO KANTONA formira Komisiju koja će po prijemu ponuda iste evaulirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponuda, zavisno od kvaliteta prispjelih ponuda i raspoloživosti budžetskih sredstava MUP-a ZE-DO KANTONA.

 

m) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Elma Osmanović,

tel./fax 032/406-218,

komercijala@mupzdk.gov.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: