Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 12:33

Nabavka usluga protektiranja auto-guma za autobuse

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1252-7-2-9-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DRUŠTVO ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA "MOSTAR BUS" D.O.O.
IDB/JIB 4227176690002
Kontakt osoba ASIM OBRADOVIĆ
Adresa Bulevar 11
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 580-210
Faks (036) 580-214
Elektronska pošta uprava@mostarbus.ba
Internet adresa www.mostarbus.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge protektiranja auto-guma za autobuse


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge protektiranja auto-guma za autobuse

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50116510-9 Usluge protektiranja guma


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar bus d.o.o. Auto-baza Raštani

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.6.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Mostar, Bulevar 11, prostorije Mostar bus-a

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti naknadu u iznosu od 5,00 KM na račun
1610200011940022 kod Raiffeisen Bank d.d. ili na blagajni Mostar bus-a na adresi kao pod I1. Predstavnik ponuđača može
prisustvovati otvaranju ponuda uz pisano ovlaštenje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: