Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 12:23

Nabavka usluga prevoza učenika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1213-7-2-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "15. APRIL" DOBOJ - KAKANJ
IDB/JIB 4218243560004
Kontakt osoba Jasminko Hasagić
Adresa 29. Novembar 35
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 553-415
Faks (032) 553-415
Elektronska pošta skola.15april@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relacijama: Slapnica-Područna škola "Naselje TE"-Slapnica; Gora-Područna škola "Naselje TE" -Gora;
Gornja Papratnica-Područna škola "Naselje TE"-Gornja Papratnica;Javor-Područna škola "Naselje TE"-Javor;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto 29. Novembar 35, 72240, Kakanj


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relacijama: Slapnica-Područna škola "Naselje TE"-Slapnica;Gora-Područna škola "Naselje TE"-Gora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prevoz 19 učenika na navedenim relacijama

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11160,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2016/2017. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KakanjANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relacijama: Gornja Papratnica-Područna škola "Naselje TE"-Gornja Papratnica; Javor-Područna škola
"Naselje TE"-Javor.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prevoz 22 učenika na navedenim relacijama

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9630,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2016/2017. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kakanj
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: