Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 12:46

Nabavka usluga prijevoza učenika

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1225-1-2-2-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "NOVI ŠEHER" NOVI ŠEHER
IDB/JIB 4218545220008
Kontakt osoba Admir Mustafić
Adresa OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 611-010
Faks (032) 611-010
Elektronska pošta o.s.novi_seher@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, a sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u / iz školu/škole

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada) 2 / 11


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Javna ustanova osnovna škola "Novi Šeher" u Novom Šeheru

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Na Koverti napisati OTVORENI POSTUPAK BROJ: _____, PRIJEVOZ UČENIKA LOT BR:_____.
NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA. Informacije o uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije mogu se dobiti kod kontakt
osobe Admir Mustafić, na br. 064 431 77 65


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Alija Mulasmajic
Adresa OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 611-010
Faks (032) 611-010
Elektronska pošta o.s.novi_seher@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Admir Mustafić
Adresa OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (064) 431-7765
Faks (032) 611-010
Elektronska pošta o.s.novi_seher@hotmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Admir Mustafić
Adresa OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (064) 431-7765
Faks (032) 611-010
Elektronska pošta yamato.bih@gmail.com
Internet adresa


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Kopice - Novi šeher - Kopice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 70 učenika i na bazi 189 dana

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školuANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Čobe - Novi Šeher - Čobe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 17 učenika i na bazi 189 dana

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školuANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prijevoz učenika na relaciji Ljubatović - Novi Šeher - Ljubatović (autodan)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije na bazi 189 dana

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školu.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prijevoz učenika na relaciji Adže - Novi šeher - Adže (autodan)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 11 učenika i na bazi 189 dana.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školu.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Crni Vrh (Kula/Radojčići) - Novi šeher - Crni Vrh (Kula/Radojčići) (autodan)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 54 učenika i na bazi 189 dana.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školu.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT br. 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Domislica - Novi Šeher - Domislica (autodan)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za 66 učenika i na bazi 189 dana.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2016/2017. godine.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj

VI Dodatne informacije

Usluge prijevoza učenika osnovnih škola podrazumijeva redovan i uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja učenika -
škola - mjesto stanovanja učenika, a isti mora biti usklađen sa početkom i završetkom nastave, sve u cilju blagovremenog
dolaska i odlaska učenika u/iz škole/školu.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: