Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 11:12

Nabavka usluga izrade vanredne revizije

Izvor: Dnevni list, 18.05.2016.

DD "17 septembar" Bos.Krupa

 

Broj:28-05/2016

Bos.Krupa,09.05.2016.godine

 

Na osnovu Odluke skupštine dioničara dioničkog društva „17 septembar" Bosanska Krupa održane dana 18.04.2016.godine objavljuje se

 

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za izradu vanredne revizije za

Period 041.01.2010-31.12.2015.godina.

 

Pozivaju se sve revizorske kuće da dostave svoje ponude za izradu vanredne revizije za preduzeće dd „17 septembar" bosanska Krupa.Prijave na javni poziv mogu se slati na adresu preduzeća dd „17 septembar" Bosanska Krupa ,ulica 511 Slavne brdske brigade bb Bosanska Krupa.

 

Ponuda za izradu vanredne revizije mora sadžavati: vrijednost izvršene revizije i rok izrade revizije.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti sa naznakom ne otvaraj - ponuda za reviziju.

 

Javni poziv je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Direktor društva

Ramić Mirzet dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: