Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 12:24

Nabavka usluga servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokacije Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Bijeljina ili Brčko ili Tuzla

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1420-1-2-14-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB 4200824880038
Kontakt osoba Danijela Iveljić
Adresa Braće Mulića 38
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-905
Faks (033) 772-982
Elektronska pošta danijela.iveljic@sps.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila po lokacijama


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila po lokacijama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.6.2016. 16:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.6.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, Ul. Braće Mulića 38. Sarajevo, Novi
Grad


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i
pripadajuću opremu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Banja Luka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i
pripadajuću opremu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja LukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i
pripadajuću opremu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MostarANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju ili Bijeljina ili Brčko ili Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju ili Bijeljina ili Brčko ili Tuzla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i
pripadajuću opremu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ili Bijeljina ili Brčko ili Tuzla

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: