Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 08:54

Nabavka usluga iskorištavnja šuma ŠG Sjemeć Rogatica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-126-3-279/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Marko Tomović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma ŠG "Sjemeć" Rogatica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge na iskorištavnjau šuma u ŠG"Sjemeć" Rogatica--slučajni užitak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu
izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Referens lista ,Popisna lista osnovnih sredstava.Spisak radnika

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.6.2016. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.6.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG"Sjemeć"Rogatica


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Marko Tomović
Adresa Radnička br 1
Poštanski broj 73220 Rogatica (sp bl)
Opština/Grad Rogatica
Telefon (058) 415-024
Faks (058) 420-261
Elektronska pošta sjemec@sumers.org
Internet adresa www.sumers.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge primicanja i privlačenja ŠDS animalnom zapregom ,izvoza ŠDS traktorom i iznosa prostornog drveta u
odjelu 89 PJ"Donja Prača"(slučajni užitak)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47663,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni: 43.661,90KMANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge primicanja i privlačenja ŠDS animalnom zapregom ,izvoza ŠDS traktorom i iznosa prostornog drveta u
odjelu 90 PJ"Donja Prača"(slučajni užitak)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16452,53

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni: 15.528,32 KMANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge primicanja i privlačenja ŠDS animalnom zapregom ,izvoza ŠDS traktorom i iznosa prostornog drveta u
odjelu 112 PJ"Donja Prača"(slučajni užitak)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19868,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"sjemeć"Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni: 18.685,53KM

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: