Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 13:25

Nabavka usluga prijevoza učenika O.Š.Vareš Majdan Varešu nastavnoj 2016/2017. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

88-1-2-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ
IDB/JIB 4218246660000
Kontakt osoba Mujesira Kevrić
Adresa Perunska 24
Poštanski broj 71330 Vareš (bhp sa)
Općina/Grad Vareš
Telefon (032) 845-020
Faks (032) 845-021
Elektronska pošta vmajdan@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika O.Š.Vareš Majdan"Varešu nastavnoj 2016/2017. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika O.Š."Vareš Majdan"Vareš u nastavnoj 2016/2017.godini (I i II polugodište)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

NaTenderska dokumentacija se može podići uz pismeni zahtjev i dokaz o uplati novčane naknade od 20,00KM
sredstva se uplaćuju kod IKB Zenica na depozitni račun:
1340100000001672
Vrsta prihoda 722631
Općina 096vedene u tenderskoj dokumentaciji


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika O.Š."Vareš Majdan" Vareš u nastavnoj 2016/2017.godini (I i II polugodište )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika O.Š."Vareš Majdan" Vareš u nastavnoj 2016/2017. godini (I i II polugodište )
na relaciji :
LOT-1
Budoželje-Pajtov Han-Vareš Majdan
Striježevo-Vareš Majdan
(navedene relacije su redovne linije)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

prijevoz 43 učenika sa tri sela

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.09.2016. do 15.06.2017.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plačanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vareš Majdan

VI Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može podići uz pismeni zahtjev i dokaz o uplati novčane naknade od 20,00KM
sredstva se uplaćuju kod IKB Zenica na depozitni račun:
1340100000001672
Vrsta prihoda 722631

Općina 096


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz Učenika O.Š."Vareš Majdan"Vareš nastavnoj 2016/2017. godini ( I i II polugodište)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz Učenika O.Š."Vareš Majdan"Vareš nastavnoj 2016/2017. godini ( I i II polugodište)
LOT-2
Stupni Do-Vareš Majdan
Kadarići -Dabravine
Kokoščići-Dabravine (I i II smjena)
Brgule -Vareš Majdan
(navedene relacije su auto dani)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

prijevoz 12 učenika sa četiri sela

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.09.2016. do 15.06.2017.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vareš Majdan i Dabravine

VI Dodatne informacije

Navedene u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: