Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 14:52

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-7-2-93-3-55/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Miladin Grubišić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima Ministarstva unutrašnjih poslova


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga održavanja klima uređaja instaliranih u objektima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike
Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja usluge i fakturisanja.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi učešća iz člana 45. zaljkona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u TD, u skladu sa članom 48. Zakona o javnim nabavkama

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Bulevar Desanke Maksimović 4, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Banja Luka i MUP u sjedištu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Banja Luka i MUP u sjedištu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 7.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 700,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Doboj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 1.400,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Istočno Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Istočno Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 700,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Bijeljina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 2.200,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Trebinje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja klima uređaja instaliranih u objektima iz nadležnosti CJB Trebinje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 1.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: