Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 11:06

Nabavka usluga održavanja čistoće u objektima Podružnice Elektrodistribucija Tuzla

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1426-1-2-91-3-38/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Minela Selamović
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanja čistoće u objektima Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema uslovima definisanim iz TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema uslovima definisanim iz TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema uslovima definisanim iz TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema uslovima definisanim iz TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Rudarska 38, 75000 Tuzla, Sala za timski rad, I sprat.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Minela Selamović
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-105
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta m.selamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u poslovnom objektu (Uprava) u Tuzli na adresi: Rudarska br. 38-LOT 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

VI Dodatne informacije

Ponuđač je obavezan u fazi nuđenja dostaviti Izjavu da se ponuđač obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti
garantni depozit za uredno izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnoj jedinici distribucije Gračanica-LOT 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnoj jedinici distribucije Kladanj-LOT 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnoj jedinici distribucije Kalesija-LOT 4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TDANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnim jedinicama distribucije Sapna i Teočak-LOT 5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TDANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u poslovnom objektu (Ši Selo) u Tuzli na adresi: Vrapče 2-LOT 6

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

VI Dodatne informacije

Ponuđač je obavezan u fazi nuđenja dostaviti Izjavu da se ponuđač obavezuje da će, ukoliko bude izabran, obezbijediti
garantni depozit za uredno izvršenje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnoj jedinici distribucije Živinice-LOT 7

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TDANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u Poslovnoj jedinici distribucije Čelić-LOT 8

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: