Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 12:37

Nabavka usluga izrade glavnog projekta javnog gradskog sata u pješačkoj zoni Brčko distrikta BiH, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju kosog krova-zamjena krovnog pokrivača na stambeno-poslovnom objektu u ul. Klosterska br: 1,2 i 5 u Brčkom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-321-3-166/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.7.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.7.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta, sala 59, 2. sprat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo sa portala javnih nabavke BiH www.ejn.gov.ba. Ukoliko se
tenderska dokumentacija obezbjedi na bilo koji drugi način ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta javnog gradskog sata u pješačkoj zoni Brčko distrikta BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije
usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2016

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BrčkoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju kosog krova-zamjena krovnog pokrivača na stambenp-poslovnom objektu u
ul. Klosterska br: 1,2 i 5 u Brčkom.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije
usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2016

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BrčkoINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Zoran Šibalija
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Lot 1 - Development of the public clock final design in the pedestrian zone of the Brcko District of B&H. Lot 2 - Developmen
t of the final design for reconstruction of a hip roof - replacement of the roof cladding on the residential-commercial building
in the 1, 2, and 5 Klosterska street in Brčko.

II 1.b. Description of the object of the contract

Provided in the tender documentation.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71000000-8 Architectural, construction, engineering and inspection
services
Additional object(s) 71242000-6 Project and design preparation, estimation of costs

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

4.700,00 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.7.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 12.7.2016. 12:00:00
Address and place Gaverment of Brčko distrikt, Bulevar mira No. 1

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The bidders may obtain the tender documentation free of charge and exclusively on the web page: www.ejn.gov.ba. Every
other method of obtaining the tender documentation is uncceptable and the bid will be rejected as such.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: