Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 10:22

(HR) Nabavka usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)

Izvor: Official Journal of the European Union, 25.05.2016.

Hrvatska-Zagreb: Usluge vezane za šumarstvo

2016/S 099-177681

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Savjetodavna služba
10041443114
Savska cesta 41
Služba(e) za kontakt: Odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): mr. sc. Robert Ojurović, Snježana Matjanec
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14882716/ +385 14882707
E-pošta: robert.ojurovic@savjetodavna.hrsnjezana.matjanec@savjetodavna.hr
Telefaks: +385 14882709

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.savjetodavna.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0011273

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: savjetodavna djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja usluge odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala) su šume šumoposjednika na području cijele RH. Za svaku pojedinu grupu mjesto izvršenja su šume šumoposjednika koje se nalaze na području pojedine županije sukladno definiranim grupama predmeta nabave.

Digitalne karte s ucrtanim granicama županija i gospodarskih jedinica mogu se dobiti upitom na e-poštu: savjetodavna@savjetodavna.hr

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina, osim za grupe 15 i 16 u kojim je količina izražena u m3 fiksna.

Sukladno članku 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12), ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenih ugovora ne smiju prelaziti ukupnu procijenjenu vrijednost nabave.
Okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi specificirane su po grupama u Prilogu 2. – Troškovnik, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 650 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zagrebačkoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zagrebačkoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 495 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Krapinsko-zagorskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Krapinsko-zagorskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Sisačko-moslavačkoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Sisačko-moslavačkoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 450 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Karlovačkoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Karlovačkoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 450 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Varaždinskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Varaždinskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 155 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Koprivničko-križevačkoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Koprivničko-križevačkoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 180 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 315 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Primorsko-goranskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Primorsko-goranskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 646 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Ličko-senjskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Ličko-senjskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 95 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Virovitičko-podravskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Virovitičko-podravskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Požeško-slavonskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Požeško-slavonskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 130 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Brodsko-posavskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Brodsko-posavskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zadarskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Zadarskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 27 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 45 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji (za gospodarske jedinice, Vuka – Biskupijske šume, Breznica – Biskupijske šume, Sjeverni Dilj – Biskupijske šume i Kujnjak – Rakovac – Mačkovac – Biskupijske šume)
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji (za gospodarske jedinice, Vuka – Biskupijske šume, Breznica – Biskupijske šume, Sjeverni Dilj – Biskupijske šume i Kujnjak – Rakovac – Mačkovac – Biskupijske šume).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su za ovu grupu predmeta nabave fiksne, specificirane u Troškovniku, izražene u m3.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 244 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji (za gospodarske jedinice, Šume gospodarstva Adamovich, Adamovich, Fatuus Selva, Gazije Silva, Seona Silva, Faunus Selva i Šume gospodarstva baruna Pereira – Arnstein)
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Osječko-baranjskoj županiji (za gospodarske jedinice, Šume gospodarstva Adamovich, Adamovich, Fatuus Selva, Gazije Silva, Seona Silva, Faunus Selva i Šume gospodarstva baruna Pereira – Arnstein).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su za ovu grupu predmeta nabave fiksne, specificirane u Troškovniku i izražene u m3.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 722 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Šibensko-kninskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Šibensko-kninskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Vukovarsko-srijemskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Splitsko-dalmatinskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Istarskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Istarskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 95 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Međimurskoj županiji
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Međimurskoj županiji.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 108 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Gradu Zagrebu
1)Kratak opis
Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu u Gradu Zagrebu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77230000

3)Količina ili opseg

Količine predmeta nabave su okvirne i specificirane po grupama, izražene u m3.

Stvarne količine stabala koje će se odabirati i obilježavati za sječu po grupama mogu biti veće ili manje od okvirno planiranih količina.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 77 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vrsta, sredstva i uvjeti jamstva navedeni su u točki 6.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje po predujmu je isključeno, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Obračun i fakturiranje će se vršiti 1 mjesečno za ukupno izvršene usluge u prethodnom mjesecu. Plaćanje računa je u roku od 60 dana od datuma izdavanja računa prijenosom sredstava s jedinstvenog računa državne riznice na žiro-račun ponuditelja.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju ugovora o javnoj nabavi ne smiju prelaziti ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja definirane su u točki 6.1. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: U slučaju prekoračenja roka od 30 dana od preuzimanja zahtjeva za doznaku/nužnu doznaku naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini od 2 % od ukupno ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja ali ne više od 5 % ugovorene cijene. Ako naručitelju zbog zakašnjenja nastane šteta koja premašuje iznos ugovorne kazne, naručitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.
Iznos ugovorne kazne naplatit će se, po izboru naručitelja, odbijanjem od vrijednosti izvršenih usluga ili iz dostavljenog jamstva za dobro izvršenje ugovora.
Ako ponuditelj nije u mogućnosti izvršavati ugovorene usluge kroz određeno vrijeme o tome će bez odgode obavijestiti naručitelja uz obvezno navođenje predviđenog vremena trajanja nemogućnosti izvršavanja ugovorenih usluga.
U slučaju najavljene nemogućnosti izvršenja ugovorene usluge dulje od 30 dana na godinu naručitelj može raskinuti ugovor bez štetnih posljedica.
Bitnom povredom ugovornih obveza ponuditelja smatra se osobito neizvršavanje odnosno neuredno izvršavanje ugovorenih usluga u kojem slučaju će naručitelj dostaviti ponuditelju pisanu opomenu kojom zahtijeva da se učinjeni propust ispravi u primjerenom roku koji će odrediti u opomeni. Ako ponuditelj ne ispravi učinjeni propust u ostavljenom roku Naručitelj može naplatiti jamstvo, a može i raskinuti ugovor bez štetnih posljedica.
Ako je jamstvo naplaćeno, a ugovor nije raskinut, ponuditelj je obvezan u roku od 10 dana od dana zaprimanja poziva na dostavu naručitelju dostaviti novo jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja definirani su u točki 3. dokumentacije za nadmetanje.
Dokazi pravne i poslovne sposobnosti definirani su u točki 4.1. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokazi financijske sposobnosti se ne traže.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Dokazi tehničke i stručne sposobnosti se ne traže.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV 2/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
4.7.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.7.2016 - 11:00

Mjesto:

Savjetodavna služba, Zagreb, Savska cesta 41 (I. kat aneksa PT Zagrepčanka), knjižnica.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
1. objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Odjel za nabavu
Savska cesta 41
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: snjezana.matjanec@savjetodavna.hr
Telefon: +385 14882707
Internetska adresa: www.savjetodavna.hr
Telefaks: +385 14882709

VI.5)Datum slanja ove objave:
23.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: