Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 12:34

Nabavka usluga održavanja kanala za oborinsku odvodnju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1379-7-2-51-3-39/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TREBINJE
IDB/JIB 4401369910000
Kontakt osoba Smiljana Ružić
Adresa Vuka Karadžića 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 273-460
Faks (059) 260-742
Elektronska pošta kabinet@trebinje.rs.ba
Internet adresa www.trebinje.rs.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje kanala za oborinsku odvodnju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje kanala za oborinsku odvodnju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u Konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21367,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u Konkurentskom zahtjevu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u Konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za učešće

dato u Konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u Konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u Konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u Konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.6.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.6.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto mala sala Gradske uprave, Vuka Karadžića br.1, Trebinje

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija se može preuzeti kod Dragomira Ćuka, kancelarija na prvom spratu ili putem pismenog zahtjeva
upućenog poštom, faksom ili mailom

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: