Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 12:37

Nabavka usluga izgradnje protupožarne prosjeke na lokalitetu Obljaj G.J. Bunarić

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1101-7-2-56-3-83/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Marijan Lozančić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja protupožarne prosjeke


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja protupožarne prosjeke na lokalitetu Obljaj
G.J. Bunarić


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231700-5 Usluge širenja šuma
Dodatni predmet(i) 77231200-0 Usluge suzbijanja šumskih štetočina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

6500 m

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4875,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području kojim gospodari ŠGD Hercegbosanske šume Kupres d.o.o.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 2.6.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Direkcija šuma Kupres, Splitska bb Kupres

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sukladno konkurentskom zahtjevu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: