Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 12:28

Nabavka usluga video nadzora u vrtićima- usluge obezbjeđenja imovine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

271-7-2-7-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
BANJA LUKA
IDB/JIB 4401725050002
Kontakt osoba SLAVICA KEČA
Adresa Ulica Jovana Dučića broj 3
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 490-533
Faks (051) 214-754
Elektronska pošta vrtici1@blic.net
Internet adresa www.vrticibl.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA USLUGE VIDEO NADZORA U VRTIĆIMA - USLUGA OBEZBJEĐENJA IMOVINE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge video nadzora u vrtićima- usluge obezbjeđenja imovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79714000-2 Usluge nadzora
Dodatni predmet(i) 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11.110,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11110,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana od dana dostavljanja fakture, opcija ponude 90 dana

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD, član 46 Zakona o javnim nabavkama BiH 39/14

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD, član 47 Zakona o javnim nabavkama BiH 39/14

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD, član 49 Zakona o javnim nabavkama BiH 39/14

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.6.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Jovana Dučića 3, Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se naplaćuje u visini od 10,00 KM, a uplata se vrši na blagajni Ugovornog organa ili na
žiro račun Ugovornog organa broj: 555-007-1203-488-860, Nova banka d.o.o Banja Luka, svrha doznake: uplata za
preuzimanje tenderske dokumentacije, primalac: JU Centar za PVO Banja Luka, broj poreskog obveznika:
4401725050002, vrsta prihoda: 722591, opština: 002, budžetska organizacija: 2002400, poziv na broj: 4000000008.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: