Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 11:38

Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih motornih vozila marke Volkswagen

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1290-7-2-9-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
IDB/JIB 4200700990005
Kontakt osoba Mirsad Ramić
Adresa Marka Marulića br.2.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-500
Faks (033) 652-743
Elektronska pošta info@fmpu.gov.ba
Internet adresa www.fmpu.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanja i servisiranja službenih motornih vozila marke Volkswagen


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge održavanja i servisiranja službenih motornih vozila marke Volkswagen

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkom dijelu TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi učešće iz čl. 45 Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skaldu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora čiji je karakter i kompleksnost sličan onima koji se odnose na
predloženi ugovor, u posljednje tri godine;
b) da osim alata i opreme za popravak i održavanje automobila, raspolaže i specijalnom opremom za ispitivanje špure
(geometrija trapa), ispitivanje kočnica i amortizera, podešavanje svjetlosnog snopa i dr. opreme za izvršenje konkretnog
ugovora i osiguranje kvaliteta.
c) Da je ovlašteni serviser za motorna vozila marke Volkswagen

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.6.2016. 12:45:00
Adresa i mjesto ul. Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda na drugom spratu zgrade Ministarstva (sala za sastanke), ul. Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: