Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 09:27

Nabavka usluga izbora najpovoljnije turističke agencije za izvođenje ekskurzije

Izvor: Glas Srpske, 03.06.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR GOLUB KUREŠ BILEĆA

 

Tel: 059/380-060

Broj: 69 -1/16

Dana: 1.7.2016.

 

Na osnovu člana 14., stav 3. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik RS", broj: 19/10, 82/11, 31/15), JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća raspisuje:

 

KONKURS

za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje maturske ekskurzije u školskoj 2016/2017. godini

 

1. Predmet konkursa - izbor najpovoljnije turističke agencije za izvođenje maturske ekskurzije u trajanju od 8 dana na maršruti Budimpešta - Prag - Beč u septembru 2016. godine za 36 učenika.

2. Plan i program ekskurzije može se preuzeti u školi ili putem i-mejla uz uplatu od 100,00 KM, na račun SO Bileća 5620080000113011, vrsta prihoda: 722 591, opština: 006, budžetska organizacija: 0815083 kod MJZ Razvojne banke uz naznaku "Uplata za preuzimanje plana i programa maturske ekskurzije".

3. Pravo prijave na konkurs imaju isključivo turističke agencije kojima je Ministarstvo trgovine i turizma izdalo licencu za organizovanje putovanja.

4. Prilikom dostavljanja ponuda, turistička agencija obavezno navodi: opis usluga koje pruža, opšte uslove putovanja i programa putovanja, odredbe o otkazu putovanja, prava i obaveze putnika, prava i obaveze agencije, način obeštećenja putnika, garanciju za oslobođenje učenika od svih dodatnih uplata i druge pogodnosti koje agencija nudi.

5. Kriterijumi za ocjenu ponuda i izbor najpovoljnije turističke agencije su regulisani članom 16. i 17. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik RS", broj: 19/10; 82/11, 31/15).

6. Ponude, kao i originalne i ovjerene fotokopije dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost kriterijuma prema Pravilniku o izvođenju ekskurzija i izleta, dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća, ulica Vladimira Gaćinovića broj 1, sa naznakom "Ponuda za izvođenje ekskurzije - ne otvarati".

7. Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

 

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 13.6.2016. u 13 časova i 15 minuta u prostorijama Centra.

 

DIREKTOR

Milićević Zdravka, prof.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: