Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 12:45

Nabavka usluga štampanja pedagoške dokumentacije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1194-7-2-13-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE"
TUZLA
IDB/JIB 4209046740000
Kontakt osoba Lejla Ragibović Hadžić
Adresa Krečanska 3
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-921
Faks (035) 369-921
Elektronska pošta n-dijete@bih.net.ba
Internet adresa www.nasedijete.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga štampanja pedagoške dokumentacije


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga štampanja pedagoške dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla, Krečanska br. 3

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

28.08.2016

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

obavezni uslovi definisani članom 45. ZJNBIH dokazi dati u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.6.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.6.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Krečanska br. 3 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Svi zainteresovani ponuđači zahjev za preuzimanje TD predati lično na adresu kao pod I 1., putem faxa na broj 035/369-
921ili na e-mail n-dijete@bih.net.ba.
TD se ne naplaćuje.
Otvaranje ponuda se vrši na način predviđen članom 63. ZJNBIH na način i vrijeme predviđeno obavještenjem o nabavci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: