Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 14:00

(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do međustovarišta na putu - Šumarija Glamoč

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1101-1-2-45-4-91/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Josip Madunić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata od panja do međustovarišta na putu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata od panja do međustovarišta na putu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Glamoč, G.J. Hrbljine-Kujača, odjel 169.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata od panja do međustovarišta na putu.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

3.668,21 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80700,62

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 dana od ulaska u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Glamoč, G.J. Hrbljine-Kujača, odjel 169.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Dva prvorangirana ponuditelja imaju identičnu cijenu.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


23.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

4

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

72630,55

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

77032,41

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: