Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 08:37

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja – Centar za upravljanje otpadom (II Faza – uvjeti za Građevinsku dozvolu)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

299-7-2-33-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VELIKA KLADUŠA
IDB/JIB 4263205420008
Kontakt osoba Selim Kajtezović
Adresa Ul. Hamdije Pozderca 3
Poštanski broj 77230 Velika Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 770-030
Faks (037) 775-272
Elektronska pošta selim.kajtezovic@velikakladusa.gov.ba
Internet adresa www.velikakladusa.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Velika Kladuša

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja – Centar za upravljanje
otpadom (II Faza – uvjeti za Građevinsku dozvolu)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja – Centar za upravljanje
otpadom (II Faza – uvjeti za Građevinsku dozvolu)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema t.d.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Velika Kladuša

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema td.

III 4. Ograničenja za učešće

Prema td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Pema td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Velika Kladuša, Hamdije Pozderca 3, Velika Kladuša,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: