Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 14:26

Nabavka usluga servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-7-2-367-3-191/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34188,04

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga servisa mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji firme za predmetnu nabavku ( rješenje ministarstva, rješenje o upisu subjekta u sudski registar ili izvod
iz sudskog registra)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- Lista o angažovanom tehničkom osoblju najmanje tri lica koja posjeduju certifikate o obučenosti izdate od strane
proizvođača opreme HORIBA GmbH, ne starije od 12 mjeseci i validne do kraja tekuće godine, uz obavezu obezbjeđivanja
validnih certifikata u toku važenja ugovora. Na certifikatima mora biti jasno navedeno da se odnose na instrumente za
mjerenje kvaliteta zraka APXX-370 serije, odnosno opreme koja je instalirana u mobilnoj stanici;
Dokaz: Lista o angažovanom tehničkom osoblju sa imenima lica i ovjerene kopije certifikata za lica sa liste.
- Certifikat o sljedivosti opreme koju će koristiti za kalibraciju ili izjavu kalibracione laboratorije akreditovane u skladu
sa EN/ISO 17025 da će prihvatiti predmetne analizatore na kalibraciju koja će biti vršena u skladu sa navedenim standardom
uz dostavu certifikata o akreditaciji kalibracione laboratorije;
Dokaz: Ovjerena kopija certifikata o sljedivosti opreme koja će se koristiti za kalibraciju ili ovjerena kopija izjave
kalibracione laboratorije da će prihvatiti predmetne analizatore na kalibraciju sa ovjerenaom kopijom certifikata o
akreditaciji kalibracione laboratorije.
Navedeni dokazi se dostavljaju prevedeni na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini na latiničnom ili ćirilićnom
pismu i ovjereni od sudskog tumača – original ili ovjerene kopije.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.6.2016. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Vlada Brčko Distrikta BiH,Odjel za Stručne i administrativne poslove, Pododjel
za javne nabave, kancelarija 68, Bulevar Mira broj 1, 76100, Brčko


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-594
Faks (049) 216-594
Elektronska pošta stanisa.conda@bdcentral.net
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: