Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 16:00

Nabavka usluga kontinuiranog praćenja političkih i društvenih dešavanja na području opštine Gradiška u elektronskim medijima

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-7-2-65-3-29/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Slavko Kalinić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta nacelnik@gradiska.com
Internet adresa www.opstina-gradiska.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge kontinuiranog praćenja političkih i društvenih dešavanja na području opštine Gradiška u
elektronskim medijima


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge kontinuiranog praćenja političkih i društvenih dešavanja na području opštine Gradiška u
elektronskim medijima, a sve prema specifikaciji usluge urađenom od strane Kabineta načelnika koja je sastavni
dio tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64216000-3 Usluge elektronskog obavještavanja i informisanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Gradiška

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kontinuirano, po mjesečnoj dinamici u toku ugovornog perioda u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Za provedbu javne nabavke osigurana su sredstva na osnovu privremenog finansiranja opštine Gradiška za II
kvartal 2016. godine-budžetska stavka 412 700 - Rashodi za stručne usluge (informisanje i mediji, štampanje,
rashodi za pravne i admin.usluge).

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.6.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Opština Gradiška, Vidovdanska 1A, sala za sastanke broj: 47

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: