Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 13:30

Nabavka usluga održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik za 2016. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

768-7-2-11-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA RIBNIK
IDB/JIB 4401106230004
Kontakt osoba Stevo Vračar
Adresa Rade Jovanića bb
Poštanski broj 79288 Gornji Ribnik (sp bl)
Opština/Grad Ribnik
Telefon (050) 430-070
Faks (050) 430-070
Elektronska pošta javnenabavke@opstinaribnik.org
Internet adresa www.opstinaribnik.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Ribnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik za 2016. god.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti nakon završetka radova a na osnovu ispostavljene fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Opština Ribnik, Rade Jovanića bb, 79288 Ribnik-Skupštinska sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje. Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično u opštini
Ribnik, kancelarija broj 8. ili putem mejla do 15.06.2016. god. od 07:30 do 15:00 časova.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 1. MZ Vrbljani i MZ Crkvina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 1. MZ Vrbljani i MZ Crkvina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7948,71

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja MZ Vrbljani i MZ CrkvinaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 2. MZ Gornji Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 2. MZ Gornji Ribnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6376,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja u MZ Gornji RibnikANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 3. MZ Previja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 3. MZ Previja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5555,55

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja u MZ PrevijaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 4. MZ Sitnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Ribnik-Lot 4. MZ Sitnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11623,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja u MZ Sitnica
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: