Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 12:46

Nabavka usluga osiguranja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-2-51-3-74/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba Sanja Barović
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@unssa.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3846,15

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

"Nabavka usluga osiguranja" za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Nabavka usluga osiguranja" za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka
Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanja Barović
Adresa Vuka Kradžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-788
Faks (057) 340-402
Elektronska pošta sanja.barovic@etf.unssa.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Osiguranje radnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje radnika Elektrotehničkog fakuteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u posebnom dijelu tendrske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

854,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Osiguranje studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u posebnom dijelu tendrske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

854,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom SarajevuANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Osiguranje imovine Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Osiguranje imovine Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515100-4 Usluge osiguranja od požara

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u posebnom dijelu tendrske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2136,75

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: