Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 11:31

Nabavka usluga čišćenja uredskog prostora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1222-7-2-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO ŽUPANIJE ZAPODNOHERCEGOVAČKE U ŠIROKOM
BRIJEGU
IDB/JIB 4272189380008
Kontakt osoba DEJAN RUŽIĆ
Adresa Zaobilaznica bb
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 706-368
Faks (039) 706-369
Elektronička pošta dejan.ruzic@pravosudje.ba
Internet adresa www.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT - 2 Čišćenje uredskog prostora


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Čišćenje uredskog prostora podrazumjeva:
Usisavanje podnih obloga, metenje i brisanje keramičkih i ostalih pločica, čišćenje toaletnog prostora, čišćenje prozorskih
površina, etc.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39830000-9 Proizvodi za čišćenje
Dodatni predmet(i) 39831600-2 Sredstva za čišćenje zahoda
  33761000-2 Toaletni papir


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor se zaključuje na period od 1 godine dana.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je u Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, na adresi
ZAobilaznica bb, 88 220 Široki Brijeg

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se nakon okončanog postupka zaključuje na period od jedne godine dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DA

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema ograničenja

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

23.6.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ponude se otvaraju na dan 27.06.2016. godine u prostorijama Županijskog
tužiteljstva u Širokom Brijegu u 12:00 sati.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba DEJAN RUŽIĆ
Adresa Zaobilaznica bb
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 706-368
Faks (039) 706-369
Elektronička pošta dejan.ruzic@pravosudje.ba
Internet adresa www.pravosudje.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: