Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 15:27

Nabavka ugostiteljskih usluga

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA U „FOUR SEASON" PENTHOUSE RESTOURANT

 

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Pružanje ugostiteljskih usluga za delegacije i goste Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizovanja svečane večere.

Dobavljač mora ugovornom organu obezbijediti - jela po narudžbi i to mesnog, ribljeg i vegetarijanskog programa, salon za objed gostiju za najmanje 60 osoba i mogućnost zatvaranja objekta ili dijela objekta po želji ugovornog organa, dok traje posjeta. Pored navedene usluge, potrebno je obezbijediti i prateći muzički sadržaj.

Večeri će prisustvovati do 60 učesnika.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 6.000,00 KM.

Mjesto izvršenja usluga je Bosna i Hercegovina odnosno ugostiteljski objekat davaoca usluga.

 

• PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR:

Ugovor se zaključuje jednokratno.

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZJN:

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

4. USLOVII ZAHTJEVI KOJE PONUDAČI MORAJU ISPUNITl:

4.1. U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna ili fizička lica, ili grupa takvih lica, koji na tržistu nude predmetne usluge, i registrirani su za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

Ponude svih ponuđača moraju sadržavati:

1. Rješenje o registraciji iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da su registrirani za obavljanje predmetnih usluga, ili ekvivalentni dokument

2. ID i PDV broj

3. Ovjeren Cjenovnik pića ponuđača za ovu nabavku, na osnovu kojeg će se vršiti obračun stvarnih troškova pića uz večeru

4. Popunjen Prilog 1, ovjeren od strane ponuđača

5. Popunjen Prilog 2, ovjeren od strane ponuđača

 

5. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA

Ponuda, svi dokumenti i pismena prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda i dokazi se dostavljaju direktno u printanoj fonni ili skenirani putem elektronske pošte na e-mail: javne.nabavkc@mcp.gov.ba ili ili putem faxa na broj: 033/ 492-628

 

7. PERIOD VAŽENJA PONUDE

Ponuda važi do 30. 06. 2016. godine.

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

17. 06. 2016. godine

 

KONTAKT

Azra Sipović

Arna Milovanović

Telefon: 033 492 604

Telefon: 033 492 592

e-mail: azra.sinovic@mcp.gov.ba

e-mail: arna.miIovanovic@mcp.gov.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: